برای مشاهده لیست بروز قیمت فرش ها کلیک نمایید : چهارشنبه ۹۹/۱۱/۸

فرش کاشان
کارخانه فرش ماشینی کاشان
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ

فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ

فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ تراکم 3600 درجه یک کاشان به قیمت درب کارخانه فرش کاشان
فرش ماشینی 1200 شانه طرح یونیک

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح یونیک 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 1016120111
فرش ماشینی 1200 شانه طرح هالیدی 4

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح هالیدی 4 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 1016120110
فرش ماشینی 1200 شانه طرح هالیدی 3

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح هالیدی 3 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 1016120109
فرش ماشینی 1200 شانه طرح ورسا

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح ورسا 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 1016120108
فرش ماشینی 1200 شانه طرح هالیدی 2

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح هالیدی 2 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 1016120107
فرش ماشینی 1200 شانه طرح هالیدی

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح هالیدی 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 1016120106
فرش ماشینی 1200 شانه طرح مهرگان

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح مهرگان 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 1016120105
فرش ماشینی 1200 شانه طرح مستانه

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح مستانه 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 1016120104
کد فرش : 1016120103
کد فرش : 1016120102
فرش ماشینی 1200 شانه طرح گل افشان

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح گل افشان 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 1016120101
فرش ماشینی 1200 شانه طرح طاووس

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح طاووس 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 1016120100
فرش ماشینی 1200 شانه طرح صاحبقران

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح صاحبقران 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612099
فرش ماشینی 1200 شانه طرح شیخ صفی

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح شیخ صفی 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612098
فرش ماشینی 1200 شانه طرح شبستان

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح شبستان 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612097
فرش ماشینی 1200 شانه طرح شاهنشین

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح شاهنشین 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612096
فرش ماشینی 1200 شانه طرح سیمرغ

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح سیمرغ 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612095
فرش ماشینی 1200 شانه طرح سناتور

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح سناتور 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612094
فرش ماشینی 1200 شانه طرح سلطان

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح سلطان 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612093
فرش ماشینی 1200 شانه طرح سریر

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح سریر 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612092
فرش ماشینی 1200 شانه طرح سحر

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح سحر 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612091
فرش ماشینی 1200 شانه طرح سامی

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح سامی 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612090
فرش ماشینی 1200 شانه طرح زیبا

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح زیبا 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612089
فرش ماشینی 1200 شانه طرح رویال

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح رویال 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612088
فرش ماشینی 1200 شانه طرح رویا

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح رویا 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612087
فرش ماشینی 1200 شانه طرح رونیا

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح رونیا 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612086
فرش ماشینی 1200 شانه طرح دلبرا

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح دلبرا 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612085
فرش ماشینی 1200 شانه طرح دانژه

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح دانژه 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 10512084
کد فرش : 101612083
کد فرش : 101612082
فرش ماشینی 1200 شانه طرح خاتون

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح خاتون 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612081
فرش ماشینی 1200 شانه طرح حوض نقره

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح حوض نقره 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612080
فرش ماشینی 1200 شانه طرح چهار فصل

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح چهار فصل 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612079
فرش ماشینی 1200 شانه طرح چشمک

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح چشمک 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612078
فرش ماشینی 1200 شانه طرح ثنا

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح ثنا 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612077
فرش ماشینی 1200 شانه طرح ترنم

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح ترنم 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612076
فرش ماشینی 1200 شانه طرح تارا

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح تارا 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612075
فرش ماشینی 1200 شانه طرح بهشت

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح بهشت 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612074
فرش ماشینی 1200 شانه طرح بنفشه

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح بنفشه 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612073
فرش ماشینی 1200 شانه طرح آیسان

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح آیسان 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612072
فرش ماشینی 1200 شانه طرح آوینا

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح آوینا 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612071
فرش ماشینی 1200 شانه طرح الینا

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح الینا 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612070
کد فرش : 101612069
کد فرش : 101612068
کد فرش : 101612067
کد فرش : 101612066
فرش ماشینی 1200 شانه طرح اعجاز

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح اعجاز 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612065
فرش ماشینی 1200 شانه طرح اصفهان 2

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح اصفهان 2 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612064
فرش ماشینی 1200 شانه طرح اصفهان

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح اصفهان 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612063
فرش ماشینی 1200 شانه طرح آترین

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح آترین 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612062
فرش ماشینی 1200 شانه طرح زیگورات

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح زیگورات 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 10512061
کد فرش : 10812060
کد فرش : 10812059
کد فرش : 10812058
کد فرش : 10812057
کد فرش : 10812056
کد فرش : 10812055
کد فرش : 10812054
کد فرش : 10812053
کد فرش : 10812052
کد فرش : 10812051
کد فرش : 10812050
کد فرش : 10812049
کد فرش : 10812048
کد فرش : 10812047
کد فرش : 10812046
کد فرش : 10812045
کد فرش : 10812044
کد فرش : 10812043
کد فرش : 10512042
کد فرش : 10512041
کد فرش : 10512040
کد فرش : 10512039
کد فرش : 10512038
کد فرش : 10512037
کد فرش : 10512036
کد فرش : 10512035
کد فرش : 10512034
کد فرش : 10512033
کد فرش : 10512032

فرش 1200 شانه 8 رنگ انتخابی است برای طرفداران فرش دستبافگونه زیرا فرش 1200 شانه تراکم 3600 به دلیل تعداد بالای گره های بافته شده در هر متر از عرض و طول قالی ماشینی با این اسم نیز شناخته می شود . نقوش زیبای فرش توسط هشت رنگ بندی واقعی و متنوع طراحی شده است به طوری که چشم بیننده را در نگاه اول به خود خیره می نماید . استفاده از الیاف پشم مانند نرم و سبک و مقاوم اکریلیک هیت ست شده در بافت فرش ماشینی 1200 شانه ، نقش زیادی را در ارتقا کیفیت محصول ایفا کرده است . فرش درجه یک 1200 شانه دارای ضخامت بسیار کمی حدودا بین 5 تا 7 میلی متر است که با این وجود دارای دوام و استحکام بسیار بالایی می باشد . استفاده از این فرش نفیس و جدید در پذیرایی و مکان های لوکس پیشنهاد می شود . شرکت فرش کاشان با پیشرفت رو به رشد صنعت فرش ماشینی سعی بر تولید بالای جدید ترین فرش های ماشینی مثل فرش ماشینی 1500 شانه و فرش 1200 شانه ماشینی دارد تا پاسخگوی متقاضیان این محصول جدید باشد . هم چنین با تولید انواع طرح های زیبای فرش 1200 شانه در نظر داشته است تا تمامی سلیقه های مختلف افراد را در بر بگیرد . مدیران متبحر و با تجربه فرش کاشان با فروش اینترنتی فرش 1200 شانه در سراسر کشور و خارج از آن توانسته است در ردیف اول عرضه کنندگان بزرگ قرار بگیرد . کلیه محصولات این شرکت با ضمانتننامه 10 ساله اصل و سلامت کالا عرضه می شود تا اطمینان خاطری باشد برای خریداران فرش ماشینی 1200 شانه کاشان .

مشاوره و پشتیبانی فرش ماشینی کاشان
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه