برای مشاهده لیست بروز قیمت فرش ها کلیک نمایید : یکشنبه ۹۹/۱۲/۱۷

فرش کاشان
کارخانه فرش ماشینی کاشان

فرش ماشینی 1000 شانه کاشان

 خرید اینترنتی انواع فرش ماشینی 1000 شانه کاشان به قیمت درب کارخانه و همراه با ارسال رایگان فرش 1000 شانه درب منزل با گارانتی معتبر
کد فرش : 10161034
کد فرش : 10161033
طرح جدید فرش 1000 شانه طرح کادو

 طرح جدید فرش 1000 شانه طرح کادو 

(جدید) 1,600,000 تومان

کد فرش : 10161032
فرش ماشيني 1000 شانه طرح سوگلی

 فرش ماشيني 1000 شانه طرح سوگلی 

(جدید) 1,600,000 تومان

کد فرش : 10161031
فرش 1000 شانه کاشان طرح سالاری

 فرش 1000 شانه کاشان طرح سالاری 

(جدید) 1,600,000 تومان

کد فرش : 10161030
طرح پرفروش فرش 1000 شانه طرح دلبر

 طرح پرفروش فرش 1000 شانه طرح دلبر 

(جدید) 1,600,000 تومان

کد فرش : 10161029
کد فرش : 10161028
فرش ماشینی 1000 شانه طرح نگین

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح نگین 

(جدید) 1,600,000 تومان

کد فرش : 10161047
فرش ماشینی 1000 شانه طرح شهرزاد

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح شهرزاد 

(جدید) 1,600,000 تومان

کد فرش : 10161046
جدیدترین فرش 1000 شانه طرح ستاره

 جدیدترین فرش 1000 شانه طرح ستاره 

(جدید) 1,600,000 تومان

کد فرش : 10161045
کد فرش : 10161044
فرش ماشینی 1000 شانه طرح تاج محل

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح تاج محل 

(جدید) 1,600,000 تومان

کد فرش : 10161043
فرش ماشینی 1000 شانه طرح پانیذ

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح پانیذ 

(جدید) 1,600,000 تومان

کد فرش : 10161042
فرش ماشینی 1000 شانه طرح باغ ارم

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح باغ ارم 

(جدید) 1,600,000 تومان

کد فرش : 10161041
فرش ماشینی 1000 شانه طرح آونگ

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح آونگ 

(جدید) 1,600,000 تومان

کد فرش : 10161040
کد فرش : 10161039
کد فرش : 10161038
کد فرش : 10161037
فرش ماشینی 1000 شانه طرح یاشار

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح یاشار 

(جدید) 1,550,000 تومان

کد فرش : 10161020
فرش ماشینی 1000 شانه طرح هستی

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح هستی 

(جدید) 1,550,000 تومان

کد فرش : 10161019
فرش ماشینی 1000 شانه طرح نگار

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح نگار 

(جدید) 1,550,000 تومان

کد فرش : 10161018
فرش ماشینی 1000 شانه طرح نسترن

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح نسترن 

(جدید) 1,550,000 تومان

کد فرش : 10161017
فرش ماشینی 1000 شانه طرح نادیا

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح نادیا 

(جدید) 1,550,000 تومان

کد فرش : 10161016
فرش ماشینی 1000 شانه طرح ماهور

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح ماهور 

(جدید) 1,550,000 تومان

کد فرش : 10161015
فرش ماشینی 1000 شانه طرح کادو

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح کادو 

(جدید) 1,550,000 تومان

کد فرش : 10161014
فرش ماشینی 1000 شانه طرح صنم

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح صنم 

(جدید) 1,550,000 تومان

کد فرش : 10161013
فرش ماشینی 1000 شانه طرح ستاره

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح ستاره 

(جدید) 1,550,000 تومان

کد فرش : 10161012
فرش ماشینی 1000 شانه طرح حریر

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح حریر 

(جدید) 1,550,000 تومان

کد فرش : 10161011
فرش ماشینی 1000 شانه طرح جزیره

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح جزیره 

(جدید) 1,550,000 تومان

کد فرش : 10161010
فرش ماشینی 1000 شانه طرح تاج محل

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح تاج محل 

(جدید) 1,550,000 تومان

کد فرش : 1016109
فرش ماشینی 1000 شانه طرح پرهام

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح پرهام 

(جدید) 1,550,000 تومان

کد فرش : 1016108
فرش ماشینی 1000 شانه طرح پانیذ

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح پانیذ 

(جدید) 1,550,000 تومان

کد فرش : 1016107
فرش ماشینی 1000 شانه طرح برکه

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح برکه 

(جدید) 1,550,000 تومان

کد فرش : 1016106
فرش ماشینی 1000 شانه طرح باغ ارم

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح باغ ارم 

(جدید) 1,550,000 تومان

کد فرش : 1016105
فرش ماشینی 1000 شانه طرح الی

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح الی 

(جدید) 1,550,000 تومان

کد فرش : 1016104
کد فرش : 1016103
فرش ماشینی 1000 شانه طرح آرشیدا

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح آرشیدا 

(جدید) 1,550,000 تومان

کد فرش : 1016102
فرش ماشینی 1000 شانه طرح آراد

 فرش ماشینی 1000 شانه طرح آراد 

(جدید) 1,550,000 تومان

کد فرش : 1016101
کد فرش : H10161038
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح مانلی

 فرش 1000 شانه گل برجسته طرح مانلی 

(جدید) 1,700,000 تومان

کد فرش : H10161037
کد فرش : H10161036
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح گنبد

 فرش 1000 شانه گل برجسته طرح گنبد 

(جدید) 1,700,000 تومان

کد فرش : H10161035
کد فرش : H10161034
فرش برجسته 1000 شانه طرح کاملیا

 فرش برجسته 1000 شانه طرح کاملیا 

(جدید) 1,700,000 تومان

کد فرش : H10161033
کد فرش : H10161032
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح کادو

 فرش 1000 شانه گل برجسته طرح کادو 

(جدید) 1,700,000 تومان

کد فرش : H10161031
کد فرش : H10161030
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح ساقی

 فرش 1000 شانه گل برجسته طرح ساقی 

(جدید) 1,700,000 تومان

کد فرش : H10161029
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح رومنس

 فرش 1000 شانه گل برجسته طرح رومنس 

(جدید) 1,700,000 تومان

کد فرش : H10161028
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح رزا

 فرش 1000 شانه گل برجسته طرح رزا 

(جدید) 1,700,000 تومان

کد فرش : H10161027
کد فرش : H10161026
کد فرش : H10161025
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح جزیره

 فرش 1000 شانه گل برجسته طرح جزیره 

(جدید) 1,700,000 تومان

کد فرش : H10161024
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح ترنم

 فرش 1000 شانه گل برجسته طرح ترنم 

(جدید) 1,700,000 تومان

کد فرش : H10161023
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح بهشت

 فرش 1000 شانه گل برجسته طرح بهشت 

(جدید) 1,700,000 تومان

کد فرش : H10161022
کد فرش : H10161021
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح الماس

 فرش 1000 شانه گل برجسته طرح الماس 

(جدید) 1,700,000 تومان

کد فرش : H10161020
کد فرش : H10161019
کد فرش : H10161018
کد فرش : H10161017
کد فرش : H10161016
کد فرش : H10161015
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح ارکان

 فرش 1000 شانه گل برجسته طرح ارکان 

(جدید) 1,700,000 تومان

کد فرش : H10161014
فرش 1000 شانه گل برجسته طرح آرزو

 فرش 1000 شانه گل برجسته طرح آرزو 

(جدید) 1,700,000 تومان

کد فرش : H10161013
کد فرش : 10101036
کد فرش : 10101035
کد فرش : 10101034
کد فرش : 10101033
کد فرش : 10101032
کد فرش : 10101031
کد فرش : 10101030
کد فرش : 10101029
کد فرش : 10101028
کد فرش : 10101027
کد فرش : 10101026
کد فرش : 10101025
کد فرش : 10101024
کد فرش : 10101023
کد فرش : 10101022
کد فرش : 10101021

خرید اینترنتی انواع فرش ماشینی 1000 شانه کاشان با بهترین و نازلترین قیمت در فروشگاه اینترنتی فرش کاشان با انواع طرح و رنگ بندی امکان پذیر است . فرش های هزار شانه به دلیل برخورداری از تعداد بالای گره یا ریشه ها در یک متر عرضی و طولی فرش یا همان شانه وتراکم ، با نام فرش دستباگونه نیز شناخته می شود . هم چنین ظرافت و ریز نقشی فرش و استحکام و فشردگی ریشه ها برمی گردد به خصوصیت تعداد بالای گره ها در فرش 1000 شانه با تراکم 3000 و در مقایسه با فرش هفتصد شانه ، فرش های 1000 شانه از استحکام و دوام بیشتری برخوردارند . برای تولید این فرش مرغوب از دستگاه های بافنده جدید ساخت شرکت وندوایل که یکی از تولید کنندگان بزرگ ماشین های بافندگی در سطح جهان است ، استفاده شده است . دستگاه های بافت مدرن قابلیت بافت فرش با الیاف نازک را دارند به همین دلیل برای بافت فرش ماشینی 1000 شانه از الیاف اکریلیک استفاده می شود و در فرآیند هیت ست که قرار می گیرد ، دارای ضخامت بسیار کمی می شود که برای تولید فرش به وسیله جدید ترین دستگاه بافنده بسیار مناسب است . شرکت فرش کاشان با تولید انواع فرش ماشینی در شانه و تراکم های متفاوت ، موفق به کسب جایگاه خوبی در بین شرکت های بزرگ تولید کننده شده است . از تولیدات این شرکت معتبر می توان از انواع طرح جدید فرش 1500 شانه ، فرش 1200 شانه ، هزار شانه ، فرش هفتصد شانه و پانصد شانه ماشینی نام برد که با جدید ترین طرح ها و رنگ های زمینه تولید و به بازار فرش ماشینی عرضه شده است .

مشاوره و پشتیبانی فرش ماشینی کاشان
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه