برای مشاهده لیست بروز قیمت فرش ها کلیک نمایید : یکشنبه ۹۹/۱۲/۱۷

فرش کاشان
کارخانه فرش ماشینی کاشان

فرش ماشینی 1200 شانه کاشان

فرش ماشینی 1200 شانه کاشان با تراکم 3600 در طرح ها و رنگ های متنوع و کیفیت عالی و قیمت استثنائی
فرش ماشینی 1200 شانه طرح یونیک

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح یونیک 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 1016120111
فرش ماشینی 1200 شانه طرح هالیدی 4

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح هالیدی 4 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 1016120110
فرش ماشینی 1200 شانه طرح هالیدی 3

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح هالیدی 3 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 1016120109
فرش ماشینی 1200 شانه طرح ورسا

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح ورسا 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 1016120108
فرش ماشینی 1200 شانه طرح هالیدی 2

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح هالیدی 2 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 1016120107
فرش ماشینی 1200 شانه طرح هالیدی

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح هالیدی 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 1016120106
فرش ماشینی 1200 شانه طرح مهرگان

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح مهرگان 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 1016120105
فرش ماشینی 1200 شانه طرح مستانه

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح مستانه 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 1016120104
کد فرش : 1016120103
کد فرش : 1016120102
فرش ماشینی 1200 شانه طرح گل افشان

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح گل افشان 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 1016120101
فرش ماشینی 1200 شانه طرح طاووس

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح طاووس 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 1016120100
فرش ماشینی 1200 شانه طرح صاحبقران

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح صاحبقران 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612099
فرش ماشینی 1200 شانه طرح شیخ صفی

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح شیخ صفی 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612098
فرش ماشینی 1200 شانه طرح شبستان

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح شبستان 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612097
فرش ماشینی 1200 شانه طرح شاهنشین

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح شاهنشین 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612096
فرش ماشینی 1200 شانه طرح سیمرغ

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح سیمرغ 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612095
فرش ماشینی 1200 شانه طرح سناتور

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح سناتور 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612094
فرش ماشینی 1200 شانه طرح سلطان

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح سلطان 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612093
فرش ماشینی 1200 شانه طرح سریر

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح سریر 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612092
فرش ماشینی 1200 شانه طرح سحر

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح سحر 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612091
فرش ماشینی 1200 شانه طرح سامی

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح سامی 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612090
فرش ماشینی 1200 شانه طرح زیبا

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح زیبا 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612089
فرش ماشینی 1200 شانه طرح رویال

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح رویال 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612088
فرش ماشینی 1200 شانه طرح رویا

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح رویا 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612087
فرش ماشینی 1200 شانه طرح رونیا

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح رونیا 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612086
فرش ماشینی 1200 شانه طرح دلبرا

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح دلبرا 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612085
فرش ماشینی 1200 شانه طرح دانژه

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح دانژه 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 10512084
کد فرش : 101612083
کد فرش : 101612082
فرش ماشینی 1200 شانه طرح خاتون

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح خاتون 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612081
فرش ماشینی 1200 شانه طرح حوض نقره

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح حوض نقره 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612080
فرش ماشینی 1200 شانه طرح چهار فصل

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح چهار فصل 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612079
فرش ماشینی 1200 شانه طرح چشمک

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح چشمک 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612078
فرش ماشینی 1200 شانه طرح ثنا

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح ثنا 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612077
فرش ماشینی 1200 شانه طرح ترنم

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح ترنم 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612076
فرش ماشینی 1200 شانه طرح تارا

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح تارا 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612075
فرش ماشینی 1200 شانه طرح بهشت

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح بهشت 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612074
فرش ماشینی 1200 شانه طرح بنفشه

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح بنفشه 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612073
فرش ماشینی 1200 شانه طرح آیسان

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح آیسان 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612072
فرش ماشینی 1200 شانه طرح آوینا

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح آوینا 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612071
فرش ماشینی 1200 شانه طرح الینا

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح الینا 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612070
کد فرش : 101612069
کد فرش : 101612068
کد فرش : 101612067
کد فرش : 101612066
فرش ماشینی 1200 شانه طرح اعجاز

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح اعجاز 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612065
فرش ماشینی 1200 شانه طرح اصفهان 2

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح اصفهان 2 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612064
فرش ماشینی 1200 شانه طرح اصفهان

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح اصفهان 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612063
فرش ماشینی 1200 شانه طرح آترین

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح آترین 

(جدید) 1,750,000 تومان

کد فرش : 101612062
کد فرش : H1016120110
کد فرش : H1016120109
کد فرش : H1016120108
کد فرش : H1016120107
کد فرش : H1016120106
کد فرش : H1016120105
کد فرش : H1016120104
کد فرش : H1016120103
کد فرش : H1016120102
کد فرش : H1016120101
کد فرش : H1016120100
کد فرش : H101612099
کد فرش : H101612098
کد فرش : H101612097
کد فرش : H101612096
کد فرش : H101612095
کد فرش : H101612094
کد فرش : H101612094
کد فرش : H101612093
کد فرش : H101612092
کد فرش : H101612091
کد فرش : H101612090
کد فرش : H101612089
کد فرش : H101612088
کد فرش : H101612087
کد فرش : H101612086
کد فرش : H101612085
کد فرش : H101612084
کد فرش : H101612083
کد فرش : H101612082

فرش های 1200 شانه یکی از جدید ترین تولیدات در صنعت فرش بافی ماشینی می باشند که به دلیل شانه و تراکم بالایی که دارند ، دارای ظرافت و ریز نقشی بالایی هستند . علاوه بر این ویژگی فرش 1200 شانه با تراکم 3600 از فشردگی و استحکام ریشه ها برخوردار می باشد که این می تواند گزینه مهمی در انتخاب یک فرش مرغوب باشد . امروزه به دلیل علایق متفاوت افراد در فرهنگ های مختلف ، انواع فرش 1200 شانه ماشینی با نقش و نگار های متفاوت و زیبا متناسب با سلیقه هر بوم و منطقه تولید و روانه بازار می شود . انواع طرح فرش 1200 شانه کاشان به دستان هنرمندانه بهترین طراحان ایرانی و کاشانی طراحی می شود . به دلیل تولید فرش ماشینی 1200 شانه با پیشرفته ترین تکنولوژی بافت روز دنیا مثل به روز ترین دستگاه بافنده شرکت وندوایل کشور بلژیک ، از الیاف سبک و نازکی مثل اکریلیک هیت ست شده در بافت این فرش درجه یک استفاده می شود . هم چنین این الیاف بافت تحت فرآیند هیت ست از مقاومت و استحکام بالایی برخوردار می گردد . به دلیل تراکم بالای گره ها در شانه و تراکم از این محصول به عنوان فرش دستبافگونه نیز یاد می شود که این محصول نیز می تواند انتخابی باشد برای طرفداران فرش دستباف که هزینه خرید آن را ندارند . شرکت فرش کاشان با تولید انواع فرش ماشینی سنتی و مدرن توانسته است در صف تولید کنندگان بزرگ قرار بگیرد . از انواع تولیدات کارخانه فرش کاشان می توان از فرش 500 شانه ، فرش 700 شانه ، فرش 1000 شانه ، فرش 1200 شانه و فرش 1500 شانه ماشینی نام برد که با طرح های بسیار زیبا بازار بورس فرش ماشینی عرضه شده است .

مشاوره و پشتیبانی فرش ماشینی کاشان
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه